Založ si blog

Otázky a odpovede

Na tejto stránke postupne zhromažďujeme odpovede na praktické otázky používateľov Blog.pravda.sk. Otázky prosím píšte administrátorovi Blog.pravda.sk cez formulár v jeho profile alebo priamo na adresu blog@pravda.sk.

Zoznam už spracovaných otázok:

Editori a autori, skupinové blogy

Každý blog musí mať konkrétneho zakladateľa – majiteľa blogu, ktorý pri registrácii prevádzkovateľovi poskytol svoje osobné údaje a je zodpovedný za jeho obsah. Zakladateľ blogu sa automaticky stáva jeho prvým editorom s právom prideľovať prístupové práva ďalším ľuďom – stačí, ak vie ich e-mailovú adresu a zvolí prezývku. Autor registráciu potvrdí kliknutím na aktivačnú linku v e-mailovej správe vygenerovanej systémom a od tohto momentu môže samostatne publikovať články v blogu, ku ktorému mu editor dal práva.

Ak editor pri vytváraní nového používateľa presne zadá prezývku už existujúceho zaregistrovaného používateľa, systém nevytvára nového autora, ale priradí práva k danému blogu existujúcemu používateľovi – inému blogerovi.

Aký je rozdiel medzi editorom a autorom? Editor môže meniť všeobecné nastavenia svojho blogu a editovať články všetkých autorov, aj ich používateľské nastavenia, a spravovať komentáre ku všetkým článkom. Autor môže samostatne publikovať články, meniť svoje osobné nastavenia a spravovať komentáre ku svojim článkom.

Editor môže inému používateľovi svojho blogu priradiť aj editorské práva. Tzn. jeden blog môže mať nielen viacerých autorov, ale aj viacerých editorov. Jeden používateľ (editor aj autor) môže mať práva ku viacerým blogom.

Fotografie a obrázky

Podrobné informácie o novom vkladaní obrázkov do článku – čítajte tu.

Meno a životopis blogera

Meno blogera je možné zobrazovať viacerými sposôbmi (Meno Priezvisko, Priezvisko meno, login blogera, doména blogu….), Nastavuje sa to v obládacom paneli v časti Používatelia, stačí kliknúť na linku „Upraviť“ pod záznamom s daným používateľom.

Životopis blogera sa zobrazuje len v jeho profile. Nastavuje sa v ovládacom paneli v položke „Používatelia / Váš profil“. Mal by obsahovať základné životopisné údaje ako vek či povolanie, ale nie je to nevyhnutné.

Názov blogu a popis blogu

Názov blogu zobrazovaný v grafickom záhlaví môže, ale nemusí byť zhodný s doménou blogu či s menom autora. Nastavuje sa v ovládacom paneli v položke „Nastavenia / Všeobecné“. Odporúčame voliť názov vystihujúci obsah a zameranie blogu.

Popis blogu sa zobrazuje vpravo hore pod logom blogu. Nastavuje sa v ovládacom paneli v položke „Nastavenia / Všeobecné“. Mal by návštevníkovi rýchlo priblížiť, čo od daného blogu môže očakávať. Pri novozaloženom blogu, ktorý ešte popis nemá nastavený, sa zobrazuje štandardný popis „Ďaľší web Blog.pravda.sk používajúci WordPress“.

Rozdeľovanie textu pomocou tagu „Čítaj ďalej“ (pokračovanie článku)

Ak nepoužijete rozdeľovač textu, na hlavnej stránke Vášho blogu sa zobrazí celý text článku. Iba komentáre budú skryté, zobrazia sa až po kliknutí na titul. Túto možnosť odporúčame len pre krátke články. Ak je článok dlhší, použite rozdeľovač na vhodnom meiste, napríklad za prvým odsekom textu. Ak je v texte pred rozdeľovačom vložený obrázok, na hlavnej stránke blogu sa zobrazí aj ten (na titulnej stránke všetkých blogov sa zobrazujú anotácie vytvorené z prvých riadkov textu automaticky skrátených na istý počet znakov, obrázky sa ignorujú).

Ikonku, ktorá na želané miesto do textu vloží rozdeľovač, nájdete v paneli nástrojov textového editora:

Súbory na stiahnutie

Z bezpečnostných dôvodoch sú povolené iba súbory formátov PDF a TXT. Na upload súborov a vkladanie liniek na ne do textu slúži nástroj v paneli textového editora. Najskôr kliknite na želané miesto do textu a potom na nástroj. Ako text linky sa automaticky vloží názov súboru, neskôr ho však v editore možno zmeniť pri zachovaní prelinkovania. Veľkostný limit je nastavený na 1,5 MB.

Textový editor, nové odseky a riadky

Nepokúšajte sa sami písať HTML kód, väčšina z tagov bude pri uložení článku odstránená. Na formátovanie textu slúžia nástroje textového editora.

Nový riadok sa zalomí automaticky, netreba používať enter ani shift+enter. Nový odsek urobím jednocho tak, že jedenkrát stlačím enter. Medzera medzi odsekmi bude 1,5 riadka, teda o niečo väčšia ako odstup medzi automaticky zalomenými riadkami. Ak sa pokúsim o väčšiu medziriadkovú medzeru tak, že enter stlačím dvakrát, pri uložení článku budú dvojité zalomenia automaticky vymazané (pripravujeme zmenu tejto vlastnosti, ale zatiaľ je to tak). Na tejto stránke je riadkovanie nastavené trochu inak, v štandardnom blogposte to vyzerá takto:

zalamovanie-odsekov

S textovým editorom sa pohodlnejšie pracuje v maximalizovanom okne. Zobrazíte si ho kliknutím na ikonku v nástrojovom paneli:

Ďalším kliknutím na rovnakú ikonu sa dostanete späť do normáleho režimu.

Vkladanie videa

Blog.pravda.sk zatiaľ neumožňuje priame vkladanie embed kódu zobrazujúceho video do textu, ani linky na video s automatických zobrazením prehrávača. Jediný spôsob, ako dostať video do článku, je uploadovať ho na YouTube, potom kliknúť do želané miesto do textu a použiť nástroj na vkladanie videa (nachádza sa v nástrojovom paneli textového editora):

velky-ukazka-video.jpg

Pri vkladaní videa sa zadáva tzv. „id“ videa. Je to kód, ktorý vidíte na konci URL adresy videa poskytovanej služnou YouTube za znamienkom „=“. V textovom editore sa vložené video nezobrazí, až na stránke. V editore vyzerá vložené video takto:

V nástroji na vkladanie videa je dočasne viditeľná aj možnosť uloadovať video na server prevádzkovateľa, túto službu však zatiaľ neposkytujeme.V nástroji je tiež viditeľná aj možnosť vložiť video z Pravda.sk, toto je však dostupné len zamestnancom a spolupracovníkom prevádzkovateľa. Tieto obmedzenia sú dané aktuálnymi technickými kapacitami prevádzkovateľa, YouTube je však dostatočne výkonná a spoľahlivá služba na to, aby uspokojila potreby väčšiny blogerov.

Záhlavie a logo blogu, fotka blogera

Bloger si môže individualizovať svoj blog a profil tromi grafickými prvami:

  • Záhlavie. Má pevnú veľkosť 950×150 px. Obrázok s inou veľkosťou systém prispôsobí, ale najistejšie je pripraviť si záhlavie na presné rozmery. Záhlavie sa nastavuje v položke „Vzhľad“ v ovládacom paneli blogu. V záhlaví sa zobrazuje textový názov blogu, pričom si môžete vybrať farbu písma tak, aby nápis bol na pozadí viditeľný.
  • Logo blogu. Zobrazuje sa v zoznamoch na hlavnej stránke a vpravo hore v blogu. Zobrazuje sa vždy štvorcové (pomer strán 1:1) vo dvoch veľkostných variantoch – 96×96 a 32×32 px. Použitý obrázok by nemal byť menší než 96×96 px. Pomer strán môže byť aj iný, pri uploade na server je k dispozícii nástroj na orezanie na štvorcový formát. Logo blogu sa nastavuje v položke „Nastavenia / Všeobecné“ v ovládacom paneli blogu.
  • Avatar – fotografia lebo iný grafický motív určujúci grafickú identitu blogera. Zobrazuje v profile blogera, pri jeho komentároch a v zozname autorov blogu. Má vždy štvorcový pomer strán (1:1) a zobrazuje sa vo dvoch veľkostných variantoch – 96×96 a 32×32 px. Použitý obrázok by nemal byť menší než 96×96 px. Pomer strán môže byť aj iný, pri uploade na server je k dispozícii nástroj na orezanie na štvorcový formát. Avatar sa nastavuje v položke „Používatelia / Fotka blogera“ v ovládacom paneli blogu.

Záhlavie, logo blogu a avatar môžu obsahovať rovnaké alebo podobné grafické motívy, ale môžu byť aj úplne iné. Výber je na blogerovi.

Kedy sa článok objaví na hlavnej stránke blogov

Na hlavnej stránke je nasadené tzv. cachovanie, čo znamená, že pri požiadavke návštevníka systém negeneruje vždy novú stránku, ale vyberie poslednú verziu z medzipamäte. A medzipamäť sa aktualizuje v istých časových intervaloch – zoznamy článkov každých 15 minút, bočný panel raz za hodinu.

Výsledkom je rýchlejšie zobrazovanie hlavnej stránky. S nevyhnutným bočným efektom, že ak publikujem nový článok, nemusím ho na hlavnej stránke uvidieť hneď. V krajnom prípade sa tam zobrazí po (maximálne) 15 minútach, samozrejme treba obnoviť stránku. V detailoch blogu sa nový článok objaví hneď po publikovaní.